Nhện Đen

Dự án Nhện Đen là một dự án trình diễn nghệ thuật chuyển động, đồng thời mang thông điệp bảo vệ môi trường nhất là về ô nhiễm không khí. Nhện Đen di chuyển bằng bước đi nên không tạo ra moment quán tính hất bụi vào không khí như các loại bánh xe đồng thời xử dụng động cơ điện nên không tạo khí thải CO2. Chúng tôi đang cải thiện nâng cấp để phương tiện này dễ đi vào thực tiễn. Hiện nay Nhện Đen chưa xuất hiện trong quy định phân loại phương tiện tham gia giao thông vì còn khá mới tại Việt Nam.