Chân chậu hoa (PK1)

- Chân chậu hoa (PK1). Thiết kế từ khách hàng
- Vật liệu: Thép
- Sơn phủ: Không sơn phủ
- Chúng tôi không cung cấp chậu mà chỉ làm theo kích cỡ chậu có sẵn