Chặn sách (CS1)

- Chặn sách (CS1)
- Vật liệu: Thép
- Màu sơn: Xám lông chuột bóng
- Kích thước: Dài 140mm, cao 170mm, rộng 60mm
- Khối lượng: 1,8kg (1 cái)