Chân thông tin bàn tiệc (BT1)

- Chân gắn thông tin bàn tiệc (BT1)
- Vật liệu: Thép
- Màu sơn: Đồng giả cổ
- Kích thước: Cao 170mm, đường kính đế 70mm