Đế đèn cầy (DC5)

- Đế đèn cầy (DC5). Thiết kế từ khách hàng
- Vật liệu: Thép
- Màu sơn: không sơn phủ