Đế đèn cầy (DC6)

- Đế đèn cầy (DC6). Thiết kế từ khách hàng
- Vật liệu: Thép
- Màu sơn: đen mờ
- Kích thướt: Cao 350mm