Đế đèn cầy (DC7)

- Đế đèn cầy (DC7). Thiết kế từ khách hàng
- Vật liệu: Thép
- Màu sơn: xám bóng
- Kích thướt: Cao 300mm, đường kính đĩa 80mm