Đồ khui chai (KC1)

- Đồ khui chai (KC1)
- Vật liệu: Thép, đồng
- Màu sơn: đen
- Kích thước: dài 150mm, rộng 40mm