Đúc kim loại trên gỗ

Kệ được đúc nguyên khối giữa kim loại và gỗ, không lắp ghép, cho ra hiệu ứng cháy xém và chảy tràn bắt mắt. Phương pháp đúc đặc biệt đảm bảo gỗ không bị cháy hư làm khớp đúc bị lỏng lẻo