Gương treo tường (GT1)

- Gương treo tường (GT1)
- Vật liệu: Thép, đồng
- Màu sơn: đồng giả cổ
- Khối lượng: 3kg
- Kích thước: dài 520mm, rộng 410mm