Kệ

 Kệ làm thủ công kết hợp sắt; gỗ và đồng thau

Kích thướt theo khách hàng