Khung tranh (KT1)

- Khung ảnh (KT1)
- Vật liệu: Thép, đồng
- Màu sơn: đồng giả cổ
- Khối lượng: 1,2kg
- Kích thướt: dài 300mm, rộng 250mm