Móc treo đơn (MO6)

- Móc treo đơn (MO6)
- Vật liệu: thép
- Màu sơn: đen