Then cửa (TH1)

- Then cửa (TH1), chỉ sử dụng phương pháp tán đinh nóng bằng tay, không sử dụng phương pháp hàn
- Vật liệu: Thép, đồng
- Màu sơn: đồng giả cổ
- Kích thước: dài 170mm, rộng 90mm