Thông tin

Chúng tôi nhận chế tác thủ công các sản phẩm mang tính nghệ thuật. Sản phẩm có thể là thiết kế từ khách hàng hoặc chúng tôi thiết kế cho khách hàng. Chúng tôi luôn bảo đảm vẻ mỹ thuật tổng thể và kích thước của sản phẩm . Không như các sản phẩm sản xuất công nghiệp, sản phẩm thủ công mang một sự sai lệch nhỏ nhất định về hình dạng  giữa các sản phẩm với nhau, và đây là nét đặc trưng của nghành thủ công mỹ nghệ.